ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
      

 پست های ادارات شهرستان ها   
ارومیه | ماکو | خوی | سلماس | میاندوآب | نقده | اشنویه
 
نمایش تک صفحه ای

 

6-2- اداره امور عشایر شهرستان ماکو

 

51-2-رئیس

52-2- معاون

53-2- کارشناس عمران

54-2- کمک کارشناس عمران

55-2- کارشناس امور اب

56-2- کمک کارشناس امور آب

57-2- کارشناس بهسازی

58-2-کمک کارشناس  بهسازی

59-2- کارشناس کشاورزی

60-2- کارشناس دامپروری

61-2- کارشناس مراتع

62-2- کمک کارشناس مارتع

63-2- کارشناس آموزش و ترویج

64-2- کمک کارشناس آموزش و ترویج

65-2- کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

66-2- کارشناس امور تعاونیها

67-2- کمک کارشناس امور تعاونیها

68-2-حسابرس

69-2- حسابدار

70-2- متصدی امور دفتری و بایگان

71-2- کار پرداز

72-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

73-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

74-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

75-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

76-2- سرایدار و نگهبان


ارومیه | صفحه 2 از 7 | خوی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat