ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
      

 پست های ادارات شهرستان ها   
ارومیه | ماکو | خوی | سلماس | میاندوآب | نقده | اشنویه
 
نمایش تک صفحه ای

7-2-اداره امور عشایر شهرستان خوی

 

 

77-2- رئیس

78-2- معاون

79-2- کارشناس عمران

80-2-کمک کارشناس عمران

81-2-کارشناس امور اب

82-2-کمک  کارشناس امور آب

83-2--کمک کارشناس  بهسازی

84-2-کارشناس دامپروری

85-2-کارشناس کشاورزی

86-2-کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

87-2-کمک کارشناس آموزش و ترویج

88-2- کاردان آموزش و ترویج

89-2- کارشناس امور تعاونیها

90-2- حسابرس

91-2- حسابدار

92-2- متصدی امور دفتری و بایگان

93-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

94-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

95-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

96-2- سرایدار و نگهبان


ماکو | صفحه 3 از 7 | سلماس

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat