ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
      

 پست های ادارات شهرستان ها   
ارومیه | ماکو | خوی | سلماس | میاندوآب | نقده | اشنویه
 
نمایش تک صفحه ای

 

11-2- اداره امور عشایر شهرستان اشنویه

 

130-2- رئیس

131-2-کارشناس عمران

132-2-کمک کارشناس عمران

133-2-کمک  کارشناس امور آب

134-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

135-2-متصدی امور دفتری و بایگان

136-2-راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

137-2- کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان چالدران – سیه چشمه

138-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

139-2-کمک کارشناس عمران

140-2-کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان پیرانشهر

141-2--کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

142-2-کمک کارشناس عمران

143-2- -کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان شاهین دژ

144-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

145-2-کمک کارشناس عمران


نقده | صفحه 7 از 7 | اشنویه

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat