ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

ج – شرح وظایف واحدها :

1-1- حوزه ریاست :

 

-        طبقه بندی ، کنترل ، بازبینی و ارجاع نامه ها به عنوان رئیس سازمان اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری .

-         خلاصه نمودن گزارشات ، صورتجلسات ، مقالات و دیگر موارد جهت استحضار ریاست سازمان .

-          اعلام و ابلاغ دستورات رئیس سازمان به واحد های تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهائی

-        تهیه و تنظیم برنا مه های روزانه ، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقاتها ، دیدار، جلسات سخنرانی رئیس سازمان و پیگیری جهت تحقیق بهنگام آن

-        پاسخگوئی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت آنها به قسمتهای ذیربط و در صورت لزوم هماهنگی با قسمتهای مربوطه .

-        هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به سفر های ریاست سازمان در مراسم ها ، همایشها ، گردهمائیها و تهیه مقدمات جلسات با همکاری واحد های ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن .

-        تنظیم گزارشات جلسات ، سفر ها ، بازدیدها وابلاغ آن به به واحد های استانی و انعکاس نظرات آنها به واحد های مربوطه و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه .

-        دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و پاسوخگوئی به شاکی .

-        تهیه و تنظیم لوایح قانونی ، تصویبنامه ، آئین نامه های و دستور العمل های لازم و نظارت در تنظیم و تدوین و جمع آوری مجموعه مقررات موضوعه مورد نیاز .

-        رسیدگی و ارائه طریق در مسائل حقوقی و قضایی در امور جاری مربوطه .

-        جمع آوری ، نگهداری و طبقه بندی سوابق ، صورتجلسات و آمار و اطلاعات مورد نیاز .


بخش اول : هدف و وظایف اساسی | صفحه 2 از 13 | اداره روابط عمومی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ