ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

 

-1- اداره روابط عمومی

- جمع اوری ، تدوین و تنظیم گزارش فعالیتهای سازمان به منظور انتشار در رسانه های گروهی .

همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبر گزاریها ، مطبوعات و صدا و سیما به منظور انعکاس فعالیتهای سازمان

-        انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری سمینارها و کنفراسها و همایش های علمی برای پیشبرد اهداف سازمان

-        تهیه هر گونه بولتن و نشریه راهنما مرتبط با وظایف سازمان و واحد های تخصصی

-        بررسی مطالب مندرج در جراید د رارتباط با وظایف سازمان و تهیه پاسخهای لازم با همکاری واحد های ذیربط .

-        ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و اطلاعیه هاکه جنبه عمومی دارد به واحد های ستادی و استانی .

-        مشارکت کلیه بخشنامه ها ، دستور العملها و اطلاعیه ها که جنبه عمومی دارد به واحد های ستدی و استانی .

-        مشارکت در تهیه و تنظیم نشریات و هر گونه کتب منتشره از سوی سازمان

-        استقرار سیستم جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحد های مختلف سازمان

-        انجام سایر امور مربوط به روابط عمومی که حسب مورد ارجاع می شود .


شرح وظایف واحدها | صفحه 3 از 13 | مدیریت هماهنگی امور عشایر

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ