ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

3-1- مدیریت هماهنگی امور عشایر :

- ارتباط با سازمانهای ذیربط جهت بکارگیری و استفاده از توان اجرائی آنها و همکاری برای ایجاد هماهنگی در راستای تامین نیازهای جامعه عشایری .

- همکاری با دستگاههای مسئول در امر آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعیت لازم التعلیم و واجد شرایط عشایر .

- پیگیری و همکاری با نهضت سواد آموزی جهت تامین امکانات لازم برای سواد آموزی عشایر

- پیگیری تاسیس و دایر نمودن مدارس شبانه روزی و دایر نمودن مدارس شبانه روزی برای فرزندان عشایر

- پیگیری گسترش و فعال نمودن مدارس ثابت و سیار برای عشایر کوچنده .

- پیگیری احداث آموزشگاههای مورد نیاز در کانونهای توسعه ئ اسکان عشایر .

- پیگیری در رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی عشایر .

- هماهنگی د ردایر نمودن کلاسهای بهداشت .

- پیگیری امر بیمه و خدمات درمانی و بیمه دام و فراورده های دامی عشایر .

- پیگیری تاسیس مراکز و خانه های بهداشت در مناطق عشایری و کانونهای توسعه .

- هماهنگی و همکاری در جهت تامین امنیت عمومی عشایر و مناطق عشایری و امنیت عشایر در حین کوچ .

- همکاری و هماهنگی در زمینه امر آموزش نظامی و تسلیح عشایر .

- پیگیری و هماهنگی و همکاری بمنظور کاهش صدمات ناشی از حوادث و بحرانهای مختلف و مناطق عشایری .

- پیگیری جبران خسارت وارده به عشایر توسط دستگاههای ذیربط .

 - پیگیری تامین سهمیه لازم برای تحصیلات عالیه فرزندان عشایر .

- پیگیری در جهت تامین مسکن مناسب برای عشایر از طریق دستگاههای ذیربط .

- پیگیری و همکاری در احیاء و گسترش ورزشهای محلی و سنتی عشایر از طریق سازمان تربیت بدنی کشور .

- پیگیری معافیتهای مختلف مورد نیاز مرتبط با امور اجرائی و بهره برداری در مناطق عشایری .

- پیگیری و ابلاغ مصوبات شوراها و جامع مرتبط با سازمان به مراجع ذیربط .

- تهیه و تنظیم متن پیشنهادی لوایح قانونی مورد نیاز جهت رفع مشکلات قضائی و حقوقی جامعه عشایری .

- پیگیری و جلب حمایتهای قانونی در خصوص رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی و قضائی عشایر .

-  همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جهت گسترش خدمات فرهنگی و مذهبی در مناطق عشایری

اداره روابط عمومی | صفحه 4 از 13 | معاونت توسعه و عمران

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ