ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

3-معاونت اداری و مالی

1-3 – مدیریت امور مالی :
- انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود .

- در خواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب .

- نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی .

- نگهداری حساب اعتبارات مصوب به تفکیک مواد و برنامه های مصوب .

- ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستوالعمل های مالی به منظور حسن اجرای امور مالی سازمان .

- انجام کلیه اقدامات لازم در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی .

- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان .

- تهیه گزارش های مالی دوره ای و موردی .

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تهیه و اطلاح آیین نامه ها و روشهای مالی داخلی جهت مسایل م معضلات موجود .

- انجام سایر امور مالی مربوطه .
 


مدیریت بهسازی و امور تولید | صفحه 9 از 13 | مدیریت امور اداری

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ