ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

-3- مدیریت امور اداری :

- پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس برنامه تشکیلات و بودجه مصوب و بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

- صدور کلیه احکام کارگزینی و قراردادهای  خرید خدمت کارکنان .

- اجرای قوانین و مقررا ت استخدامی و طرح های طبقه بندی مشاغل .

- بررسی نیاز ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ، تعاون و بهداشت و درمان کارکنان سازمان .

- تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان و بهنگام نمودن آن .

- انجام امور بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مربوط .

- پیش بینی برآورد تامین نیاز های سازمان در زمینه وسایل و ملزومات ، نگهداری و توزیع آنها بین واحد های مختلف در چارچوب قوانین و مقررات .

- دریافت ،ثبت ،توزیع و ارجاع کلیه برنامه ها و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی مکاتبات .

- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نطیر آب ،برق ،سوخت ،حمل و نقل ،نظافت ،سرایداری ،چاپ و تکثیر ، مخابرات ،تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین .

- انجام سایر وظایف اداری حسب مورد .
 


معاونت اداری و مالی | صفحه 10 از 13 | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ