ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی :

- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحد های تعاونی در مناطق عشایری و مساعدت و راهنمایی در اجرای این برنامه .

- تهیه طرح های مربوط به ایجاد واحد های  تولید تعاونی و گروهی در امر علوفه کاری دامداری و دامپروری و مرغداری و کشت گیاهان صنعتی و مرتعداری .

- تهیه و تنظیم طرح های بازار یابی ،حمل و فروش فرآورده های دامی با همکاری سازمان های ذیربط و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .

- انجام بررسیهای لازم بمنظور تهیه طرح های مربوط به ایجاد مراکز مبادلاتی جهت خرید و فروش و تامین نیازمندیهای دامی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور.

- نظارت بر انجام امور مشارکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر کشور و بررسی کلیه حسابها ، دفاتر ، اسناد و همچنین صورت های مالی آنها و گزارش آن به مسئولان ذیربط.

-  تهیه و تنظیم طرح های مشارکت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در امر خرید و فروش محصولات عشایر با سایر موسسات دولتی و خصوصی و عرضه آنها به بازار های مصرف .

- انجام بررسیهای مربوط به ایجاد تعاونیها در زمینه فعالیت جنبی عشایر بمنظور ایجاد اشتغال و حفظ صنایع دستی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی جهت مسئولان و کارکنان و اعضا شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و نظارت بر اجرای آن .

- پیگیری لازم جهت فراهم نمودن تسهیلات بانکی برای اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری و نظارت بر مصرف این اعتبارات و همچنین تهیه و ارائه گزارش عملکرد آن به سازمانها و موسسات مربوطه .

- اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی با تعاونیها

- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های لازم و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم در مورد انجام وظایف قانونی و وحدت رویه در اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری و نظارت بر اجرای آنها

- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری

- رسیدگی به شکایات اعضا در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عشایری استانها

- پیگیری لازم در خصوص تحویل ارزاق عشایر موسسات و سازمانهای مسئول

- همکاری و انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط جهت حسن امور شرکتها و اتحادیه  های تعاونی عشایری

- اقدام در جهت سازماندهی ایجاد و گسترش نهاد های مشارکتی تشکلهای تولیدی توزیع و مصرف عشایری در چارچوب وظایف سازمان امور عشایر ایران

- برنامه ریزی و انجام اقدامهای لازم به منظور بسیج نیروها و امکانات مردمی عشایر در اجرای برنامه ساماندهی به مناطق عشایری .

- تنظیم خط مشی و ارائه روشهای نحوه مشارکت عشایر با توجه به وظایف سازمان امور عشایر

- همکاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تقویت مدیریت کانونهای توسعه

- برنامه ریزی در جهت اجرای طرح های ترویجی در چارچوب وظایف سازمان در طرح ساماندهی به مناطق عشایری

- بررسی و تشخیص مشکلات موجود در راه اجرای برنامه های آموزش مشارکت و ترویج و گزارش آن به مسئولان سازمان

- توسعه الگو ها و روشهای ترویجی به منظور اصلاح بینش و افزایش توانائئیهای عشایر جهت بهره برداری بهینه از منابع

- بررسیهای لازم به منظور شناخت نیازهای آموزشی ترویجی مشارکتی و انجام اقدام لازم در جهت اجرای آن

-       کمک در تشکیل گروههای تعاونی جهت همکاری با شرکتهای تعاونی عشایری

-       ایجاد نهادهای لازم برای نظارت ، اجرا و نگهداری پروژه های عمرانی ، منابع طبیعی ، صنایع دستی ، دامپروری و خدمات جانبی آن در محل از طریق سازماندهی واگذاری امور به عشایر .

-       تدوین و ترویج روشهای مناسب بهره برداری از مراتع و زمینهای کشاورزی و ... در مناطق عشایر .

-       انجام بررسی های لازم جهت افزایش بهره وری در بین عشایر با ترویج روشهای علمی و استفاده از آخرین پدیده های علمی .

 
 


مدیریت امور اداری | صفحه 11 از 13 | واحدهای استانی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ