ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

واحدهای شهرستانی :

-       جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، تولیدی عشایر در منطقه عملیات ( زیست بوم )

-       تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی ، آب مورد نیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تأمین آنها .

-       انجام کمکهای لازم برای تأسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری

-       همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر .

-       ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه

-       ترویج روشهای نوین ، دامداری ، دامپروری و علوفه کاری

-       انجام اقدامات لازم برای حفره چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی چاههای مالداری و تأمین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها

-       تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر

اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی

-       انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تأمین خدمات زیر بنائی مورد نیاز

-       فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری ، دامپروری و علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبورداری ، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی

-       اقدام تامین خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب

-       تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری

-       ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری

-       انجام خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق عشایر
 


واحدهای استانی | صفحه 13 از 13 | واحدهای شهرستانی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ