ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
 اخبار و رویدادها  کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2986  تعداد امتیازدهی:  1   (Article Rating 


گزارش عملکرد واحدآموزش درسال 90 و6ماهه اول سال 91

گزارش عملکرد واحدآموزش درسال 90 و6ماهه اول سال 91

 

 همانگونه که اذعان داریم ،اولین نکته مورد توجه هرسازمان حفظ بقاء وحیات خوداست وپس ازآن به کارآئی واثربخشی معطوف میگردد.. هرچه میزان آگاهی های عمومی وتخصص نیروی انسانی هرسازمان که دراثر تعامل بامحیط خارج کسب میکند به روز وبهینه باشد ، باعث میشود تاافراد درارتقاء سطح کارآئی واثربخشی سازمان مشارکت بیشتری داشته و درمقابل فشارهای متغییر محیطی انعطاف پذیرباشند..بنابراین آموزش مستمر ومنطبق با واقعیات وشرایط زمانی ومکانی حائز اهمیت وضرورت فوق العاده بوده وبعنوان اصلی ترین عامل بهبود سطوح شایستگی  کارکنان  وعملکرد سازمانی به حساب می آید.اداره کل امورعشایراستان نیزبا این دیدگاه و همچنین بارویکرد ایجاد تغییرات بنیادی درپیکره آموزش کارکنان  و   با استناد به بخشنامه دفترمعاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور اقدام به تشکیل کمیته اجرائی آموزش نموده و  اقداماتی را در راستای اهداف کمیته به انجام رسانده است.ماحصل این تلاش که بخشی ازآن مربوط به نیمه دوم سال 90  وادامه مربوط به 6 ماهه اول سال 91  میباشد به صورت خلاصه درذیل اشاره میشود.
 
ƒمعرفی مدیران جهت شرکت درسمینارهای :
— 1-مدیریت بازریابی وفروش    —2 -مدیریت منابع وتولید    —3-شبکه ها وخوشه های کسب وکار
 
ƒبرگزاری دوره های فرهنگی وعمومی مدیران 24 ساعت - کارکنان 127ساعت
ƒدوره های آموزشی شغلی برای کارکنان به مدت 30 ساعت
ƒدوره های آموزشی شغلی وبهبود مدیریت 71 ساعت برای مدیران
ƒدوره های مشترک      8ساعت
ƒدوره توانمندسازی زنان 28 ساعت
ƒدوره آموزشی جاذبه ودافعه حضرت علی به مدت 12 ساعت
ƒدوره آموزشی فرهنگی وعمومی 24نفرساعت
ƒدوره تخصصی شغلی SPSS 60 نفرساعت درنیمه اول 91
ƒدوره آموزشی موادمخدر وپیامدهای سوء آن به مدت 144نفرساعت
ƒشرکت مدیران در کارگاه قانون برگزاری مناقصات درتهران
ƒدوره آموزشی تخصصی تکنیک های تعیین نیاز آموزشی 36 نفرساعت
ƒشرکت کلیه مدیران وکارکنان در دوره آموزشی آشنائی با قانون مالیات برارزش افزوده
 
فوق برنامه: برگزاری کلاس آموزشی آشنائی با بیماریهای مشترک انسان ودام وروشهای مبارزه باآن برای کلیه پرسنل

 کد خبر:  1488886
فرستنده: ashayer-ag.ir Admin
گروه:
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat