ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
 اخبار و رویدادها  کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2948  تعداد امتیازدهی:  2   (Article Rating 


گزارش بـازديد از ييلاقـات سهند

گزارش بـازديد از ييلاقـات سهند

 مقوله جامعه عشايري وزندگي مبتني بركوچ نشيني حقيقتي انكار ناپذير درجغرافياي سياسي ، اقتصادي واجتماعي استان آذربايجان غربي است . عشايركوچ رو علاوه بر جايگاه اجتماعي خود ازمنظر فرهنگي نيز داراي ظرفيتهاي بالقوه اي هستند .ضرورت توجه به خدمت رساني به عشاير كوچ رو باشرايط زيستي خاص آنها ايجاب ميكند تادرمراحل ايجادتغيير دربرنامه هاي زيستي ايشان براي حفاظت ازمنابع طبيعي ومراتع مورد بهره برداري ودرعين حال جهت رفع نيازمنديها و احتياجات اوليه زيستي آنان لازم است برنامه ريزي صحيح واصولي به مورد اجرا گذاشته شود .

لذا به منظور بررسي وبرنامه ريزي جهت تامين حداقل نيازهاي اوليه درمناطق ييلاقي عشايري ودر راستاي ايجاد بسترمناسب براي افزايش توليدات وارتقاء سطح معيشت عشاير درييلاقات جناب آقاي مهندس قرباني مديركل امورعشايراستان آذربايجان غربي درروزهاي 27و28 خردادماه طي 2روز اقامت دركنار عشايركوچ نشين آذربايجان غربي كه درييلاقات سهندمستقرميباشند به بازديد وبررسي نيازها ومشكلات عشاير پرداخت .

عشاير كوچ روآذربايجان غربي ازشهرستانهاي مياندوآب و مهاباد درعرصه هاي مرتعي دامنه هاي سهند دراستان آذربايجان شرقي پراكنده اند وبراي تامين نيازهاي مرتعي ازقبيل ايلراه ،سرويس هاي بهداشتي ،تامين آب آشاميدني ،بهسازي آبشخوردامي ضروري است هماهنگي هاي لازم بااداره كل امورعشاير استان آذربايجان شرقي  صورت بگيرد.

درخصوص مايحتاج روزمره زندگي ازقبيل آرد-نان-سوخت وديگر اقلام موردنياز بعلت طولاني وصعب العبوربودن مسيرهاي ايل راهي دچار مشكلات جدي ميباشند كه اين امر توجه خاص مسئولين وبرنامه ريزي براي رفع مشكلات فوق را ضروري مي نمايد.

 

درنشستي كه باتعدادي ازسران عشايرمنطقه برگزار شد مقرر گرديد معاون عمران وتوسعه ادارات كل امورعشاير آذربايجان غربي وآذربايجان شرقي درهفته پيش رو نسبت به بررسي مسائل ومشكلات ارائه خدمات به كوچندگان درمناطق ييلاقي اقدام عملي انجام گردد.کد خبر:  1528150
فرستنده: ashayer-ag.ir Admin
گروه:
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat