نسخه چاپی خبر


 


 بازدید سرکار خانم مهندس بلالی مسئول محترم امور زنان عشایری سازمان امور عشایر ایران از طرح تله فود

بازدید سرکار خانم مهندس بلالی  مسئول محترم امور زنان عشایری سازمان امور عشایر ایران از طرح تله فود

 

گفتنی است پیش نویس این طرح مشتمل بر برآورد کلی هزینه ها اعم از تجهیزات ، خرید اقلام ، هزینه های دامپزشکی و نهاده های دامی در سال 93 توسط اداره کل  امور عشایراستان تهیه و پس از تایید طرح در سال 95 مبلغ 10 هزار دلار از طریق سازمان فائو جهت خرید 40 راس بره پرواری و سایر نهاده های مورد نیاز به 7 نفر از زنان عشایری شهرستان میاندوآب در اوایل سال 96 جهت هزینه کرد و اجرای طرح اعطاء گردید.
در ادامه بازدید سرکار خانم مهندس بلالی از صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری آبادی گل سلیمان آباد و صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری گوگ تپه بازدید و از نزدیک از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری دیدن و از نحوه اعطای وام به اعضای صندوق و کارهای تولیدی زنان عشایری مطلع و توضیحات لازم را جهت ضمانت زنجیره ای افراد برای تسهیل و تقویت روحیه کارآفرینی و مشارکت گروهی زنان عشایر جهت ایجاد اشتغال پایدار ارائه نمودند.
شایان ذکر است به هر یک از صندوق های مذکور مبلغ 150 میلیون ریال تسهیلات با بهره 4 درصد از سوی صندوق کارآفرینی اعطا گردیده و به صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری گل سلیمان آباد علاوه بر تسهیلات ذکر شده  از طرف اداره کل امور عشایر استان قریب به 32750 هزار ریال کمک بلاعوض نیز جهت تقویت بنیه صندوق و شروع فعالیت های جدید به صندوق اعطاء گردیده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
22222