نسخه چاپی خبر


 


 دیدار مدیرکل امور عشایر استان با فرماندار شهرستان مهاباد

دیدار مدیرکل امور عشایر استان با فرماندار شهرستان مهاباد

 

 

 

در مورخه 97/01/06 طی جلسه ای مهندس زینال زاده مدیرکل امور عشایر استان با فرماندار شهرستان مهاباد دیدار کردند در این دیدار به بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات جامعه عشایری پرداخته و به واگذاری زمین مناسب برای برپایی سیاه چادر عشایری در طول سال جهت عرضه محصولات عشایری اشاره نمودند.  
 
 
 
 
 
 
22222