نسخه چاپی خبر


 


 اعتباراتی جهت جبران خسارت ناشی از خشکسالی های اخیر و حمایت از تشکل های عشایری در بین ۱۶ شهرستان توزیع گردیده است

اعتباراتی جهت جبران خسارت ناشی از خشکسالی های اخیر و حمایت از تشکل های عشایری در بین ۱۶ شهرستان توزیع گردیده است

 

 

 

مبلغ 76/8 میلیارد ریال از اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ خشکسالی با نرخ ۴درصد و بازپرداخت ۵ ساله جهت جبران خسارت ناشی از خشکسالی های اخیر و برای پرواربندی و زنجیره تولید گوشت قرمز و حمایت از تشکل های عشایری و صندوق خرد زنان بین عشایر و تشکل های استان در بین ۱۶ شهرستان توزیع گردیده است.
 
بهرام زینال زاده مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز بیان کرد: مبلغ 76/8 میلیارد ریال از اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ خشکسالی با نرخ ۴درصد و بازپرداخت ۵ ساله جهت جبران خسارت ناشی از خشکسالی های اخیر و برای پرواربندی و زنجیره تولید گوشت قرمز و حمایت از تشکل های عشایری و صندوق خرد زنان بین عشایر و تشکل های استان در بین ۱۶ شهرستان توزیع گردیده است.
 
وی ادامه داد: از اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز مبلغ ۲۰ هزار میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ۱۰درصد و بازپرداخت یک ساله بین عشایر و تشکل ها جهت توزیع نهاده های دامی و پرواربندی توزیع گردیده است.
مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی توضیح داد: برنامه های حمایتی اداره کل نیز ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان و عشایر شامل تامین آب اشامیدنی، بهسازی چشمه و احداث آبشخور دامی، آبرسانی سیار، احداث و مرمت ایل راه ها، احداث حمام خورشیدی، توزیع فانوس های خورشیدی و .... و تامین و توزیع نهاده های دامی، حمایت از تولیدات عشایر، تامین و توزیع تسهیلات ارزان قیمت برای این قشر جهت حمایت از طرح ها و ایجاد اشتغال از این طریق برای جوانان می باشد.

 

بهرام زینال زاده تصریح کرد: ضرورت ساماندهی ایل راه ها دسترسی هر چه بهتر عشایر به مناطق ییلاقی می باشد، با توجه به تخریب همه ساله ایل راه ها در اثر بارندگی ها و فرسایش زمین و یا تخریب پل های دسترسی و یا راه ها بر اثر سیل و یا سایر حوادث همه ساله قبل از شروع فصل ییلاق و کوچ عشایر نیاز به مرمت این راه ها می باشد تا به سهولت بتوانند به ییلاقات عزیمت نمایند.
 
 
 
22222