نسخه چاپی خبر


 


 غباروبی مزار شهدا در هفته جهاد کشاورزی

غباروبی مزار شهدا در هفته جهاد کشاورزی

 

 

 

 تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدا در هفته جهاد کشاورزی با مشارکت گسترده مدیر کل امور عشایر استان و همکاران مجموعه به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22222