نسخه چاپی خبر


 


 چادر عشایری کارگاه تولیدی، خاستگاه فرهنگی و پاسگاه مرزی است

چادر عشایری کارگاه تولیدی، خاستگاه فرهنگی و پاسگاه مرزی است

 

 

 

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: هر چادر عشایری یک مسجد، کارگاه تولیدی، خاستگاه فرهنگی و پاسگاه مرزی است و عشایر علیرغم جمعیت اندکشان، تاثیر فوق العاده ای در تمامی حوزه ها در کشور دارند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی قندالی در گردهمایی نمایندگان فرهنگ و هنر روستا و عشایر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 22 مرداد ماه اظهار داشت: بخش مهمی از تبادلات عشایر فرهنگی است و آنها در قلمرو خودشان بسیار تاثیرگذارند.
 
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی برای عشایر کار خاصی صورت نپذیرفته است، گفت: در طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعۀ عشایری که به تصویب دولت رسیده است، تلاش شده است با هماهنگی سایر دستگاه ها به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات مؤثری در اینخصوص انجام شود.
 

 

قندالی افزود: حدود 18 دستگاه در حوزه فرهنگ عشایر با تمام توان در تهیه این طرح وارد شدند که نهایتاً پس از تایید شورای عالی عشایری در سال 1395 به تصویب هیأت وزیران رسید و برای اجرا به دستگاه ها مربوطه ابلاغ شد که  وظایف هر دستگاه در این طرح به طور شفاف مشخص شده است.
22222