نسخه چاپی خبر


 


 بازدید مدیر کل امور عشایر استان از انبار توزیع جو و کنسانتره شرکت تعاونی عشایری ذخایر انقلاب شهرستان ماکو

بازدید مدیر کل امور عشایر استان از انبار توزیع جو و کنسانتره شرکت تعاونی عشایری ذخایر انقلاب شهرستان ماکو

 

 

 

در مورخه 97/08/05 مهندس زینال زاده مدیر کل امور عشایر استان به همراه روسای ستادی و رئیس اداره امور عشایر شهرستان ماکو از انبار توزیع جو و کنسانتره شرکت تعاونی عشایری ذخایر انقلاب شهرستان ماکو بازدید نموده و به مشکلات عشایر شهرستان ماکو در خصوص تامین نهاده های دامی رسیدگی نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
22222