نسخه چاپی خبر


 


 جلسه هم افزایی بیمه دام عشایری با حضور مسئول بیمه دام بانک کشاورزی استان برگزار گردید

جلسه هم افزایی بیمه دام  عشایری با حضور مسئول بیمه دام بانک کشاورزی استان برگزار گردید

 

 

 

نشست تخصصی بیمه دام عشایری با حضور مدیر کل امور عشایر استان مهندس ایزدیار معاون گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی و دکتر صادق زاده مسئول بیمه بانک کشاورزی استان روسای ادارات ستادی و شهرستانی و تشکل های تعاونی عشایری راس ساعت 11:00 مورخه 97/10/11 در اتاق جلسات اداره کل امور عشایر استان برگزار گردید.
 
در ابتدا آقای مهندس زینال زاده ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از احساس مسئولیت مدیران صندوق بیمه بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی با اشاره بر حوادث و خطرات دام عشایر افزود: با توجه به اینکه زندگی عشایر وابسته به دام بوده و محور اقتصادی زندگی عشایر بر پایه دام و فرآورده های دامی می باشد لذا بایستی عشایر عزیز جهت حفظ و پاسداشت سرمایه های اقتصادی خود و استفاده از مزایای بیمه دام در صورت بروز حوادث ناگوار و مخاطرات طبیعی و بیماری های دامی نسبت به بیمه نمودن دام های خود اقدام نمایند و تشکل های عشایری ترویج و آگاه سازی لازم را به عشایر عزیز در راستای نهادینه سازی این امر مهم نموده تا از ایجاد ضرر و زیان به عشایر در موقع حوادث تا حدودی جلوگیری گردد.
 
آقای مهندس ایزدیار معاون گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی با اشاره به عدم گسترش خدمات بیمه ای در مناطق عشایری بیان داشتند بیمه دام در مناطق عشایری بسیار درصد پایینی را به خود اختصاص داده که شرکت های تعاونی عشایر و روسای ادارات عشایری با کمک معتمدان و ریش سفیدان محلی می توانند نقش بسیار مهمی در ترویج بیمه دام داشته باشند، چون به دلیل مسائل و مشکلات خاص حاکم بر جامعه عشایری و ماهیت زندگی آنها که مبتنی بر کوچ می باشد و خطرات بسیار زیادی را در موقع نقل و انتقال دام، خشکسالی و خطرات طبیعی دیگر دارند لذا بیمه دام به عنوان راهکاری مطمئن و کاربردی می تواند در جبران قسمتی از ضرر و زیان دام های عشایری نقش بسیار ارزنده ای داشته باشد.
 
پس از ایشان آقای دکتر صادق زاده با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین سازمان امور عشایر ایران، صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان بیان داشتند بیمه نامه برای عشایر در دو قسمت بیمه پایه و بیمه تکمیلی می باشد.
 
ایشان با اشاره به مزایای بیمه دام افزودند هیچ گونه حمایتی در صورت عدم بیمه نمودن دام و محصولات کشاورزی از سوی دستگاه های دولتی مقدور نمی باشد عشایر عزیز با بیمه نمودن دام های خود از مزایای بیمه که خطراتی طبیعی همچون سیل، سرما و یخ زدگی، خشکسالی و غیره را در بر می گیرد اقدام، تا بتوانند با اخذ غرامت در موقع حوادث از ضرر و زیان ناشی از عوامل غیر مترقبه در امان باشند.

 

در ادامه مدیر عامل اتحادیه و تشکل های عشایری مسائل و مشکلات موجود در خصوص بیمه دام را مطرح و تبادل نظر لازم انجام پذیرفت.
 
 
 
 
 
 
 
22222