تعداد ایلات
0

ایل

طوایف مستقل
0

طایفه

تعداد آبادی های عشایری
0

کانون توسعه

اعلانات
ادارات شهرستان

بوکان

نشانی:
تلفن تماس:

سردشت

نشانی:
تلفن تماس:

چایپاره

نشانی:ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:

مهاباد

نشانی:بلوار توحید- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04442443330

شاهیندژ

نشانی:خیابان جهاد- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04446322051

پیرانشهر

نشانی:خیابان شهید بهشتی- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04444241871

نقده

نشانی:ميدان امام- ساختمان شماره ٢ مديريت جهاد كشاورزي
تلفن تماس:04435624310

میاندوآب

نشانی:خیابان سرباز- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04445263529

اشنویه

نشانی:بلوار انقلاب- روبروي اداره مخابرات
تلفن تماس:04444622480

سلماس

نشانی:بلوار ملت - جاده تازه شهر - ساختمان قديم دامپزشكي
تلفن تماس:04435243727

چالدران

نشانی:خیابن 17 شهریور- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04434263871

پلدشت

نشانی:بلوار شهداء- مجتمع اداري- طبقه همكف
تلفن تماس:044٣٤٢٨٦٥٧٢

ماکو

نشانی:خیابان امام- پائین تر از اداره راه و شهرسازی
تلفن تماس:04434223600

خوی

نشانی:بلوار شهید مطهری- خیابان شهید آصفی- جنب دادگستری
تلفن تماس:04436440763

ارومیه

نشانی:خیابان برق- مابین چهارراه مخابرات و تقاطع استادان- جنب اتاق بازرگانی
تلفن تماس:04433447565