فهرست پست های سازمانی اداره كل امورعشايراستان آذربايجان غربی در سال 1400

 

رديف

عنوان پست سازماني

نام متصدي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

1

مديركل

علی ناجی

فوق لیسانس

مدیریت اجرائی- مدیریت استراتژیک

2

مسئول دفتر

رامین کاظم لو

لیسانس

حقوق

3

کارشناس روابط عمومی

علی جاهدی

لیسانس

کامپیوتر

4

كارشناس امورحقوقي و قراردادها

مهران ایران دوست

فوق لیسانس

حقوق

5

مسئول حراست

وحید بهمنش

لیسانس

مهندسی عمران- عمران

6

كارشناس مسئول ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

اسماعیل مهاجر

لیسانس

مرتع داری

معاونت توسعه و امور زیر بنایی

1

سرپرست معاونت

غلامعلی عظیم زاده

لیسانس

مهندسی- عمران

2

کارشناس مطالعات و امور فنی

رضا خان محمدی

لیسانس

عمران- عمران

3

كارشناس GIS

حسین پناهی

فوق لیسانس

سنجش از راه دور و اطلات جغرافیا

اداره عمران و امور زیربنایی

1

رئیس اداره عمران و امور زیربنایی

     

اداره بهسازی امور تولید

1

رئيس اداره بهسازی امور تولید

نادر پرویشی

فوق ليسانس

مهندسی -علوم دامی

اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری

1

رئیس اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری

سودابه روشن

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

2

كارشناس امور تعاونیها و نظام بهره برداری

     

3

کارشناس امور تعاونی ها

حکیمه صمدپور

لیسانس

علوم تربیتی

4

کارشناس امور تعاونی ها

زینب اسماعیلی

فوق لیسانس

علوم تربیتی

5

كارشناس امور تعاونی ها

منیره سلیمانی

لیسانس

کامپیوتر

6

کارشناس ساماندهی و هماهنگی

ریتا فرجزاده

لیسانس

حسابداری - حسابرسی

7

كارشناس امور تعاونیها و نظام بهره برداری

اکبر مجرب علمداری

لیسانس

عمران- عمران

معاونت توسعه مدیریت و منابع

1

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

1

رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

رحیم صادقی فرد

فوق لیسانس

مدیریت

2

كارشناس مسئول برنامه ریزی

     

3

كارشناس بودجه و اعتبارات

رقیه حسین نژاد

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

4

کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت شبکه

حسن بروکی میلان

فوق لیسانس

کامپیوتر

اداره امور اداری

1

رئیس امور اداری

مصطفی پوریان

فوق لیسانس

مهندسی- علوم خاک

2 کارشناس امور اداری منیره مکرم نیا فوق لیسانس مدیریت

3

دبیرخانه

معصومه ملازاده

فوق لیسانس

کامپیوتر

4

متصدی امور دفتری و بایگانی

هادی خدادادی

دیپلم

امور اداری

اداره امور مالی

1

رئیس امور مالی و ذیحسابی

یوسف سعیدی فر

فوق لیسانس

حسابداری

2

کارشناس امور مالی

مریم ابراهیمی

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

3

کارشناس حقوق و دستمزد

مریم پسندیده قره باغ

لیسانس

حسابداری

4

امور مالی

افسانه ظروفساز

فوق دیپلم

اقتصاد بازرگانی

5

امین اموال

یاسین مهرنیا

فوق دیپلم

عمران